Personvernerklæring

Revisjon: 1. august 2018

Vi i Storkjøkkensenteret AS vil med dette gi deg en oversikt i hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Storkjøkkensenterkjedens Nettjenester:

Definisjoner

 • Personopplysninger – alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person
 • Den registrerte – den personen som opplysningene kan knyttes til
 • Behandlingsansvarlig – den virksomheten som bestemmer formålet med og hvordan behandlingen av personopplysninger skal foretas
 • Databehandler – den virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig

Formål og beskrivelse

Behandle personopplysninger i henhold til den lovpålagte personvernforordningen ved pålogging til selskapenes nettbaserte tjenester. Dette omfatter tjenester og funksjoner som innlogging, produktforespørsler, bestilling av service og kontaktforespørsler.

I tillegg til ovennevnte benyttes Google Analytics, som analyseverktøy. Vi bruker e-post programmet Mailchimp for utsending av nyhetsbrev etter godkjenning.

Hvem er ansvarlig

Storkjøkkensenteret AS med Forhandlere er ansvarlig for behandlingen.

Dersom du ønsker informasjon utover det du finner i denne redegjørelsen kan du ta kontakt med oss per telefon eller e-post som følger:

Storkjøkkensenteret AS – tlf: +47 67 10 64 00 eller e-post: post@storkjokkensenteret.no ved Daglig leder Fred Atle Steen-Hansen.

Alternativt ta kontakt med de respektive medlemsbedriftene. Kontaktinformasjon finner du ved å klikke på de aktive linkene nedenfor.

For fullstendig innsikt i hvilke rettigheter du har i forhold til dine personopplysninger kan du enkelt klikke deg inn på Datatilsynet sine sider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

For en fullstendig innsikt i hvilke plikter vår virksomhet må forholde oss til kan du klikke deg inn på Datatilsynet sine sider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

Denne erklæringen gjelder for Storkjøkkensenteret AS (991 361 855), og alle dets 12 medlemsbedrifter listet opp nedenfor. I alle sammenhenger der det skrives vi – omfavner det alle selskaper som er tilknyttet Storkjøkkensenteret AS.

 • Agder Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/agder/
 • Bergen Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/bergen/
 • Buskerud, Vestfold og Telemark Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/btv/
 • Drammen Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/drammen/
 • Fredrikstad Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/fredrikstad/
 • Haugaland Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/haugaland/
 • Lillehammer Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/lillehammer/
 • Oslo Storkjøkkensenter – Berg og Dahl AS: https://storkjokkensenteret.no/oslo/
 • Stavanger Storkjøkkensenter – Chili Kjøkkenutstyr AS: https://storkjokkensenteret.no/stavanger-chili/
 • Tromsø Storkjøkkensenter – Lindrup Martinsen AS: https://storkjokkensenteret.no/tromso/
 • Trøndelag Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/trondelag/
 • Vesterålen Storkjøkkensenter: https://storkjokkensenteret.no/vesteralen/

1. Ditt personvern – opplysninger – sikkerhet & lagring

Når du velger å etablere en bruker på vårt nettsted, må du oppgi informasjon som e-post, telefonnummer og navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne kommunisere med deg, sende nødvendig informasjon, tilbud osv.

Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende lovverk og reguleringer i forhold til hvordan disse dataene skal håndteres og lagres. Du skal være trygg på at denne informasjonen ikke kommer på avveie, noe vi blant annet har sikret gjennom våre databehandleravtaler.

Du kan når som helst kontakte oss for å få innsyn i hvilken informasjon som vi har lagret om deg. Dette gjør du enkelt ved å sende oss en e-post til post@storkjokkensenteret.no . Her vil du da også kunne kreve all informasjon knyttet til deg slettet, og at samtykke til å lagre dine data trekkes tilbake.

Vi lagrer informasjon knyttet til aktivitet du som bruker har gjort i 5 år etter at forespørsler og/eller kjøp er foretatt. Bokføringsloven krever at alle økonomiske transaksjoner som gjennomføres beholdes i fem år.

Den registrertes rettigheter

 • Den registrerte har rett til innsyn i de behandlinger som foretas om seg selv
 • Den registrerte har rett til å få uriktige opplysninger om seg selv korrigert
 • Den registrere har rett til å få slettet opplysninger om seg selv om de ikke lenger er nødvendige iht. formålet de ble samlet inn for
 • Den registrerte har rett til å få begrenset behandlingen av personopplysninger dersom riktigheten bestrides, behandlingen er ulovlig mv
 • Den registrerte har rett til å få utlevert innsamlede opplysninger om seg selv

Henvendelser om innsyn, korrigering, begrensing eller sletting skal gjøres til virksomhetens kontaktperson

Det henvises til artikkel 15 – 20 for nærmere presisering av rettighetene til den registrerte.

2. Nyhetsbrev

Vi ønsker å kunne sende deg relevant og oppdatert informasjon og tilbud på våre produkter og tjenester. For at dette skal være mulig må du registrere din e-post adresse i vårt system. Vi benytter Mailchimp som vårt verktøy for å sende ut våre nyhetsbrev. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrev kan du når som helst melde deg av dette.

3. Databehandleravtale

Vi har i vår virksomhet inngått databehandleravtale med følgende selskaper:

 • QiCODE AS (Company ID: 913 142 314)
  Drammensveien 167, 0277 Oslo – Norway.
  QiCode AS is responsible for the Smart Service Software and the system administration on our servers where our solutions are hosted, Larvik – Norway.
 • QiCODE AS (Company ID: 913 142 314)
  Drammensveien 167, 0277 Oslo – Norway.
  QiCode AS is responsible for the Software in our Product Portal.
 • ÅF Digital Solutions AB (Company ID: 556866-4444)
  P.O. Box 467, SE-651 10 Karlstad – Sweden.
  ÅF Digital Solutions is responsible for development and maintenance of Smart Service and its applications.
 • Comtech AS (Company ID: 982 902 312)
  Postboks 85 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik – Norway.
  Comtech AS is responsible for storage of all data collected and processed by product portal, Smart Service and its applications. All data are stored on Comtech’s servers in Larvik – Norway.
 • Matbyrået Impuls AS (Company ID: 976 052 552)
  Grev Wedels gate 2, 3111 Tønsberg
  Impuls is responsible for the WEB site and the system administration of on their servers

Avtalen som er inngått med de respektive selskapene har til formål å regulere og sikre de personopplysningene som de gjennom sitt samarbeid med Storkjøkkensenteret AS har tilgang til.

4.Informasjonskapsler

Dette kan du lese mer om under fanen – informasjonskapsler

5. Revisjon av personvernerklæring

Vi vil alltid datere vår revisjon av personvernerklæringen, og dato for når dette ble gjort sist finner du øverst på denne siden.

6. Klage til Datatilsynet

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet dersom den registrerte anser at behandling er i strid med personopplysningsloven.