Kontakt oss

Navn*

Adresse*

Adresselinje 2*

E-post*

Telefon*

Emne*

Hva gjelder henvendelsen?

Fredrikstad
STORKjØKKENSENTER
Sivsløkka 5
1664 RØLVSØY
Tlf: +47 450 60 600
Åpningstider:
Man-fre 08.00 – 16.00
Har du behov for umiddelbar hjelp:
Vakttelefon: 815 30 111