Bergen

Bergen Storkjøkkensenter

Øyvind Samuelsen
Daglig leder

E-post:  o.s@bergenstorkjokken.no
Tlf.:         92 40 83 68